A Study on Sheep Breeding Activities of Farmers in the Herd Management Personnel Course Program in Niğde Province

Main Article Content

Sinan Çınar
Ayhan Ceyhan

Abstract


The aim of the study was to determine the demographic structure of sheep breeding farms in the province of Niğde related to herd management, herd health, farmers' expectations and problems. The study was conducted by collecting the data from 154 sheep breeders directly by surveying them in person in the province of Niğde in 2019-2020. It was determined that the average age of the breeders engaged in sheep breeding in Niğde was 34.4, and the education Level of 52.6% was primary school, 38.5% secondary school, 6.7% high school and 2.2% university graduates.  The results showed that generally (94.4%) Akkaraman sheep are raised in the commercial sheep farms and their average herd size is 133.6 heads. It was found that the 61.8% of sheep breeding is done in village herds, 50.3% of sheep are housed in closed pens and 93.7% of the needs for shepherds is met from within the family. A 62.3% of the commercial farms keep breeding rams in the herd throughout the year and 93.9% of the ram participation method is by free-standing. while the breeders meet the breeding animal supply from their own farms at a rate of 88.1%; and also, these breeders get a 61.4% of their income source from the sale of sheep meat. The major problems of the breeders are the inadequacy of pastures, high feed prices, finding buyers the lower value of animal products, insufficient support and incentives, and importing the animal products and not being able to provide qualified breeding rams.Article Details

How to Cite
Çınar, S., & Ceyhan, A. (2021). A Study on Sheep Breeding Activities of Farmers in the Herd Management Personnel Course Program in Niğde Province. Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences, 2(1), 44-60. Retrieved from https://jafeas.com/index.php/j1/article/view/13 (Original work published June 1, 2021)
Section
Articles

References

Demir PA, Işık S, Aydın E, Yazıcı K, Ayvazoğlu C.,2015. Socio ? ekonomik importance of Sheep breding farms in Ardahan Province. Van Vet J, 26 (3): 141 ? 146.

Arıtunca D, Karabacak A.,2020. Konya merkez ilçelerinde koyunculuk işletmelerinin durumu. Journal of Bahri Dagdas Animal Research, 9 (1):13-24.

Bakır G, Mikail N., 2019. Siirt ilindeki küçükbaş hayvancılık işletmelerinin yapısal durumu. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 50 (1): 66-74.

Ceyhan A, Şekeroğlu A, Duman M., 2019. Niğde İlinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyunların Bazı Döl Verim Özellikleri ve Kuzuların Büyüme Performansı Türk Tarım ? Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(10): 1509-1514.

Ceyhan A, Şekeroğlu A, Ünalan A, Çınar M, Serbester U, Akyol E, Yılmaz E., 2015. Niğde ili koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma. KSÜ Doğa Bil. Derg., 18(2): 60-68.

Dönmez O. 2008. Bursa ili koyunculuk işletmelerinin yetiştiricilik açısından yapısı. Namık kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı. Sayfa no 51, Tekirdağ.

Gezer O, N., 2010. Sivas ili koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı. Sayfa no 75, Konya.

Gül S, Örnek H., 2018. Gaziantep ilinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapısal özellikleri. koyun yetiştiriciliği. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2):306-314.

Karadaş K., 2017. Socioeconomicstatus of sheepbreedingfarms in Şanliurfaprovince: case of Siverekdistrict. GÜFBED/GUSTIJ, 7 (2): 268-279.

Karadaş K., 2018. Socio-economicconditions of sheepfarms: thecase of Hakkariprovince. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 49 (1): 29-35.

Kaymak K, Sarıözkan S.,2016. Socio-Economic Structure and Production Costs of Sheep Breeding Enterprises in Korkut District of Muş Province.Van Vet J, 27 (3) 141-146.

Koca A. 2014. Karaman İlinde Koyunculuk Üretim Faaliyetlerine Yer Veren İşletmelerin Yapısal Analizi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Sayfa no 90, Konya.

Oğuz C, Özer H, Yılmaz R., 2019. XI International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series ? Tekirdağ / Turkey, 199-208.

Özsayın D, Everest B., 2019. Koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sosyo-ekonomik yapısı ve koyunculuk faaliyetiyle ilgili uygulamaları. KSÜ Tarım ve Doğa Derg., 22(2): 440-448.

Özyürek S, Türkyılmaz D, Dağdelen Ü, Esenbuğa N, Yaprak M., 2018. Erzincan ili koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunlarının işletme büyüklüğüne göre incelenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 7(2):219-226.

Şahinli M A., 2014. Koyunculuk sürü yönetimi: Karaman ili örneği.Anadolu Tarım Bilim. Derg., 29(2):113-120.

Tamer B, Sarıözkan S., 2017. Yozgat merkez ilçede koyunculuk yapan işletmelerin sosyo-ekonomik yapısı ve üretim maliyetleri. Erciyes ÜnivVet Fak Derg, 14(1): 49-47.

TÜİK, 2019. Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr. Erişim Tarihi: 24.09.2020.

Yüzbaşıoğlu R, Çıkılı G., 2019. Sivas ili merkez ilçesinde tarım işletmelerinin mevcut durum analizi ve işletmecilerin bilinç düzeylerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad), 8(3): 1-13.