Spray Drying Technique and Its Use in Food Industry

Main Article Content

Cem BALTACIOĞLU
Mehmet YETİŞEN
Duygu BOZ

Abstract

Kurutma gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılan en eski metotlardandır. Püskürtmeli kurutmanın temel fikri, çözücünün buharlaştırılmasıyla bir sıvı beslemesinden yüksek oranda dağılmış tozların üretilmesidir. Bu, ısıtılmış bir gazın, bir kap içinde (kurutma haznesi) ideal olarak eşit büyüklükteki, yüksek yüzey-kütle oranı damlacıkları atomize (püskürtülmüş) bir akışkan ile karıştırılmasıyla elde edilir; bu da çözücünün, doğrudan temas yoluyla muntazam ve hızlı bir şekilde buharlaşmasına neden olur. Püskürtmeli kurutma gıda sanayisinde yaygın kullanılmaktadır. Bunun nedeni gıdaların ısıya duyarlı olmaları ve tüketicilerin toz ürünlere olan ilgisidir. Süt tozu, peynir altı suyu proteini, kahve, çay ekstraktları, bebek mamaları, nişasta, enzimler, mikroorganizmalar, mayalar püskürtmeli kurutma ile üretilen ürünlerin bazılarıdır. Püskürterek kurutulmuş gıdaların kalitesi, çalışma parametrelerine oldukça bağlıdır. Daha iyi duyusal, besleyici özelliklere ve daha iyi proses verimine sahip ürünler elde etmek için ürün özelliklerine göre proses optimizasyonu sağlanması gerekir. Optimum ürün verimi için püskürterek kurutma yöntemi, birçok yöntemle birlikte kullanılabilir. Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri olan püskürtmeli kurutucular üstün performanslı kurutma sağlamasına karşın aktif materyali koruyan bir polimer matris içerisinde hapsedilmesi nedeniyle, günümüzde bu metot mikroenkapsülasyon tekniği olarak kabul edilmektedir. Bu derlemede, genel olarak püskürtmeli kurutucunun çalışma prensibi, gıda sanayinde kullanım alanları ve değiştirilmiş parametrelerde optimum ürün elde ile ilgili çalışmalar araştırılmıştır.

Article Details

How to Cite
BALTACIOĞLU, C., YETİŞEN, M., & BOZ, D. . (2021). Spray Drying Technique and Its Use in Food Industry. Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences, 2(2), 163-189. Retrieved from https://jafeas.com/index.php/j1/article/view/22
Section
Articles
Author Biography

Cem BALTACIOĞLU

Nige Omer Halisdemir University