Investigation of Path Analysis in Animal Science

Main Article Content

Yunus Emre BOGA
Gökhan Tamer KAYAALP
Melis ÇELİK GÜNEY

Abstract

This study examines the causes of the use of Path analysis in Animal Science and the effects of the factors given by calculation methods, which are thought to be effective in calculating, directly and indirectly, milk efficiency. In this study, milk yield data of 100 Holstein which was taken from Cukurova University, Faculty of Agriculture, Research and Application Farm, Dairy Cattle Unit was used. According to the results of the study, the most important factor that directly affects milk efficiency is peak efficiency. It was observed that the age factor has an indirect effect on milk efficiency. According to the path coefficient, peak efficiency has a strong effect on milk efficiency. Age has a moderate effect on milk efficiency. It has been observed that the number of calf intervals and days of milking has a weak effect on milk efficiency.

Article Details

How to Cite
BOGA, Y. E., KAYAALP, G. T., & ÇELİK GÜNEY, M. (2022). Investigation of Path Analysis in Animal Science. Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences, 3(1), 48-55. Retrieved from https://jafeas.com/index.php/j1/article/view/40
Section
Articles

References

Ambarcıoğlu P, Kaya U, Özen D, Gürcan İS., 2017. Karacabey Merinosu koyunlarında canlı ağırlık ile vücut ölçüleri arasındaki ilişkilerin path analizi yaklaşımı ile incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(6): 857-863.

Aytekin İ, Mammadova NM, Altay Y, Topuz D, Keskin İ., 2016. Determination of the factors effecting lactation milk yield of holstein friesian cows by the path analysis. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 30(1): 44-48.

Çankaya S, Abacı SH., 2012. Path analysis for determination of relationships between some body measurements and live weight of German Fawn X Hair Crossbred Kids. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18(5): 769-773.

Çelik Güney M, Kayaalp GT, Kumova U., 2016. Bal verimini etkileyen bazı faktörlerin path analizi yöntemi ile incelenmesi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(10): 903-906.

İşçi Güneri Ö, Takma Ç, Akbaş Y., 2015. Siyah alaca sığırlarda 305 günlük süt verimini etkileyen faktörlerin path (iz) analizi ile belirlenmesi. Kafkas Universitesi, Vet Fak Derg, 21: 219-224.

İşçi Güneri Ö, Göktaş A, Kayalı U., 2017. Path analysis and determining the distribution of indirect effects via simulation. Journal of Applied Statistics, 44(7): 1181-1210.

Karabacak A, Zülkadir U, Aytekin İ, Keskin İ, Boztepe S., 2010. Akkaraman kuzularda besi başı vücut ölçüleriyle soğuk karkas ağırlığı arasındaki ilişkilerin path analizi ile araştırılması. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(2): 36-39.

Kayaalp GT, Çelik Güney M, Ak B, Işık O., 2018. Mikroalglerde kuru madde miktarı ile ilişkili faktörlerin doğrudan ve dolaylı etkilerinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(1): 25-33.

Keskin İ, Dağ B, Şahin Ö., 2005. Anadolu Merinosu erkek kuzularında besi başı vücut ölçüleri ile sıcak karkas ağırlığı arasındaki ilişkilerin path analizi ile araştırılması. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 15(2): 6-10.

Mendeş M, Karabayır A, Pala A., 2005. Üç farklı aydınlatma programında yetiştirilen amerikan bronz hindilerinde değişik vücut ölçüleri ile canlı ağırlık arasındaki ilişkilerin path analizi ile incelenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2) :184-188.

Orhan H, Kaşıkçı D., 2002. Path, korelasyon ve kısmi regresyon katsayılarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Hayvansal Üretim, 43(2): 68-78.

Önder H, Abacı SH., 2015. Saanen oğlaklarının canlı ağırlıkları üzerine vücut ölçümleri için path analizi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(3): 351-354.

Paul RK., 2006. Multicollinearity: Causes, effects and remedies. IASRI, New Delhi, 1(1): 58-65.

Şahinler S, Görgülü Ö., 2000. Path analizi ve bir uygulama. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1-2): 87-102.

Sıralı R, Kayaalp GT., 1995. Trakya bölgesi arılarının bal verim özelliği ve bu özelliği etkileyen bazı faktörlerin path analizi yöntemi ile saptanması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(2): 211-217.

Suhr D., 2008. Step your way through path analysis. Paper presented at the Western Users of SAS Software Conference, Universal City, California.

Tahtalı Y, Şahin A, Ulutaş Z., 2011. Esmer ırkı sığırlarda süt verimi üzerine etkili faktörlerin path analizi ile belirlenmesi. Kafkas Universitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 17(5): 859-864.

Topal M, Esenbuğa N., 2001. İvesi kuzularının sütten kesim ağırlığına etki eden bazı faktörlerin doğrudan ve dolaylı etkilerinin incelenmesi. Turk J Vet Anim Sci, 25: 377-382.